Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Müşteri Hizmetleri0(212) 638 48 26 - 27

Hoşgeldiniz. Bugün

Uluslararası Taşımacılık Alanında Karşılaşılan Belli Başlı Sorunlar

Ana Sayfa » Blog » Uluslararası Taşımacılık Alanında Karşılaşılan Belli Başlı Sorunlar

ünlemTürkiye’nin ülke içi kara taşımacılığında karşı karşıya kaldığı tablo, maalesef yurt dışına yönelik taşımacılığa da büyük oranda yansımıştır. Türkiye, dış ticaretinin ve özellikle ihracatının önemli bir bölümünü karayolu üzerinden gerçekleştirir hale gelmiştir.

Türkiye, coğrafi konum itibarıyla Avrupa’yı Asya kıtasına bağlayan bir köprüdür. Bu itibarla, başta Kuzey-Güney Avrupa (E ve TEM), Avrupa-Kafkasya-Asya Koridoru (TRACECA) olmak üzere, belli başlı uluslararası karayolu taşıma güzergahları üzerinde yer almaktadır. Buna rağmen ülkemizden geçen yabancı araç sayısı ile yurtdışına taşıma yapan Türk aracı sayısında önemli ölçüde dengesizlik mevcuttur.

Her ülke, karşı tarafın taşımacılık sektörü ne kadar güçlü olursa olsun, kendi ülkesine veya kendi ülkesi üzerinden üçüncü ülkelere yapılacak transit geçişlerde ulusal taşımacılık sektörünün payının artmasını diler. Buna karşılık bizim taşıyıcılarımız, artan ticaret karşısında bu ülkelerden geçişler için serbest geçiş hakkı tanınmasını veya en azından tanınan geçiş kotalarının arttırılmasını istemektedir. Ancak, bunun bugünkü mevcut koşullarda gerçekleşmesi her zaman mümkün olamamaktadır. Ülkeler ulusal taşımacılık sektörünü korumak ve uluslararası taşımacılıkta daha çok pay almalarını sağlamak, çevre korunması ve karayolu alt yapısının yıpranmasını telafi etmek üzere yabancı taşıyıcıların geçişleri için bir seri kıstaslar getirmektedir. Yurt dışına taşıma yapan taşıyıcılarımız bu zorlukların tümü ile bütün ülkelerde mücadele etmek zorundadırlar.

Dış ticaretimizin önemli bir bölümünün karayolu üzerinden yapılması nedeniyle, bu alanda zaman zaman meydana gelen tıkanmalar ticaretimizi ve ekonomimizi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bunun önlenmesi için taşıma güzergahlarının her zaman açık tutulması gerekmektedir. Ancak, siyasi konjonktürün yanında, geçiş güzergahı üzerinde bulunan ülke yetkililerinin tutumundan da kaynaklanabilen nedenlerden dolayı zaman zaman sorunlarla karşılaşılabilinmektedir. Ülkemizden geçen yabancı araç sayısı ile yabancı ülkelere taşıma yapan araç sayısı arasındaki uçurum dolayısıyla bu alanda mütekabiliyet uygulamamız da güç görünmektedir. Bu itibarla, dış ticaretimizin güvenliği açısından taşımanın daha istikrarılı yöntemlerle yapılması önem arzetmektedir. Ülkemizin taşıma konusunda diğer ülke makamlarından sürekli olarak talep eden taraf konumunda olduğunu belirtmek yanlış bir teşhis olmayacaktır.

2004 yılında Türk araçlarının gerçekleştirdikleri toplam ihraç taşımalarının sayısı 833,618’i bulmuştur. Yabancı araçların gerçekleştirdikleri ihraç taşımaların sayısı ise 102,779 olmuştur. Aynı yıl Türk araçlarının yaptıkları ithal taşımaların sayısı 246,241, yabancı araçların yaptıkları ithal taşımaların sayısı ise 82.442 olarak gerçekleşmiştir. Böylece Türk taşımacılarının gerçekleştirdikleri uluslararası taşımaların sayısı 1,079,859’u bulmuştur. 2001 yılına göre bu rakamlar Türk araçlarının gerçekleştirdikleri toplam ihraç taşımalarında %150, yabancı araçların yaptıkları ihraç taşımalarında ise %46 artışa tekabül etmektedir. Keza ithal taşımalarında Türk araçlarının sayısında %150, yabancı araçların sayısında ise %100 oranında artışa tekabül etmektedir.

Bu çerçevede, yurt dışı taşımalarda yer alan belli başlı güzergahları ve önemli çıkış noktalarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

18 Mayıs 2015

İlgili Terimler :

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz